Turas Gaeltachta

Rachaidh daltaí Choláiste na Tulchann ar thuras Gaeltachta lena gcairde sa Chéad Bhliain i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail ag am lóin ar an gCéadaoin an 20ú Márta. FIllfimid ar an scoil tar éis an dinnéir ar an 22ú Márta.

Coláiste na Tulchann students will head off to Lettermullan in the Connemara Gaeltacht with a group of their friends from Luttrellstown Community College. We leave the school at lunchtime on Wednesday 20th March and return after dinner on Friday 22nd. 

An chéad stad eile – Meiriceá!
Next stop  – America!

Is mar chuid de Sheachtain na Gaeilge í an turas seo agus glacfaidh daltaí páirt i ngníomhaíochtaí trí Ghaeilge msh. Céilí, ceol, drámaíocht, ceardaíocht, cluichí agus spraoi.

This trip is part of Seachtain na Gaeilge and the students will participate in activites as Gaeilge, e.g. Céilí dancing, music, drama, crafts, games and fun.

Seachtain na Gaeilge

Twitter Feed

Eolas faoi na MRB/CBA do thuistí bl 2&3
anseo https://t.co/SVbb1WoOno

Ba dheas é bualadh le Meitheal Tulchann i Mol na Gaeilge don chruinniú inné. Toradh na hoibre móire le feiceáil! Ar aghaidh linn le Misneach (agus Síoda, Lir, de hÍde, Cúchulainn) 😁🙂

2

Go leor tuairimí suimiúla á nochtadh ag Rang Misneach inniu sa díospóireacht a reáchtáil siad sa rang @jctGaeilge agus #OSPS ’Ní fiú Oíche Shamhna a cheiliúradh’ #conspóideach

2

Sárobair ar siúl anseo ag Oidí @LuttCC @tulchann chun an Garraí Cliste a sheoladh - Smart Garden

3
Load More...