• Home
  • Imeachtaí Seachchuraclaim / Extra-Curricular Activities

Imeachtaí Seachchuraclaim / Extra-Curricular Activities

Ag teacht le fís Choláiste na Tulchann cuirtear féidireachtaí leathan d’imeachtaí seachchuraclaim ar fáil le freastal ar shuim na daltaí agus a gcumas páirt a ghlacadh sna himeachtaí sin. I measc na  ndeiseanna a bhíonn ag daltaí tá:

Imeachtaí Spóirt

HALLA SPÓIRT NUA OSCAILTE MÁRTA 2019!

peil, cispheil, sacair, lúthchleasaíocht agus CLG/GAA, rianadóireacht.

Imeachtaí Ceoil

grúpa traidisiúnta, ceol clasaiceach, cór scoile, grúpaí ceoil ilchineálach, radio scoile, ceolchoirm, ceol dráma, Scléip agus eile.

Clubanna agus grúpaí eile

ag éirí as suim na ndaltaí féin, m.sh. grúpa drámaíochta, díospóireachtaí, staidéar stiúrtha, an Coiste Glas agus eile, etc. As part of the school ethos, Coláiste na Tulchann offers a comprehensive education that serves the different learning needs and special interests of students. To support this approach, there will be a wide range of extra-curricular activities available in the school including:

Sporting activities

football, basketball, soccer, athletics and orienteering.

Music activities

traditional music groups that will come together regularly, classical music instruments, school orchestra, school choir, contemporary music groups, Scléip, school radio run by students to serve students, concerts and other events.

Clubs and special interest groups

established to meet student demand, games room, supervised study, drama group, debating, Green Schools committee, etc.

Twitter Feed

Fonn cócaireachta ar éinne? 🥘

Bainigí triail as an bpeisteo peirsile seo ag Diarmuid Ó Mathúna ó https://t.co/v4a2VqFLeE. 🌱👨‍🍳

@DChorcai @mo_food

''examples such as Sceichín, Garraí Glas, Cnocán na Gréine, Garraí Phiatair, from around Ballymore must date back to the 19th century, when Irish was widely spoken in the area, and were certainly in use in the 1930s”
https://t.co/jFz4fgOJ2B

Leid an lae:
Taispeáin do do pháiste conas gur féidir leo an meaisín níocháin a úsáid. Is féidir leo aer úr a fháil agus iad ag crochadh na héadaí ar an líne níocháin. 👚👕🧥👖👗🧦🌬️

Éistigí leis seo!

Rang spraoiúil ceol an tseachtain seo. Chum Ella Ní Chorcoráin i mBliain 2 dhá phíosa ceoil álainn don Pianó.

Seo tiúin 1 & í á chasadh. Beimid ag faire amach dí sa todhchaí.

🧑‍🏫 Má tá cóip de bhróisiúr an M. Oid. ag teastáil uait, seol teachtaireacht dhíreach (DM) chugainn & seolfar cóip leictreonach chugat.

Seo clár P/A ar líne & ar an láthair do mhúinteoirí/phríomhoidí bunscoile & iar-bhunscoile araon. Tá an clár seo maoinithe ag @Education_Ire. https://t.co/IJCmgNaJOq

Load More...