• Home
  • Imeachtaí Seachchuraclaim / Extra-Curricular Activities

Imeachtaí Seachchuraclaim / Extra-Curricular Activities

Ag teacht le fís Choláiste na Tulchann cuirtear féidireachtaí leathan d’imeachtaí seachchuraclaim ar fáil le freastal ar shuim na daltaí agus a gcumas páirt a ghlacadh sna himeachtaí sin. I measc na  ndeiseanna a bhíonn ag daltaí tá:

Imeachtaí Spóirt

HALLA SPÓIRT NUA OSCAILTE MÁRTA 2019!

peil, cispheil, sacair, lúthchleasaíocht agus CLG/GAA, rianadóireacht.

Imeachtaí Ceoil

grúpa traidisiúnta, ceol clasaiceach, cór scoile, grúpaí ceoil ilchineálach, radio scoile, ceolchoirm, ceol dráma, Scléip agus eile.

Clubanna agus grúpaí eile

ag éirí as suim na ndaltaí féin, m.sh. grúpa drámaíochta, díospóireachtaí, staidéar stiúrtha, an Coiste Glas agus eile, etc. As part of the school ethos, Coláiste na Tulchann offers a comprehensive education that serves the different learning needs and special interests of students. To support this approach, there will be a wide range of extra-curricular activities available in the school including:

Sporting activities

football, basketball, soccer, athletics and orienteering.

Music activities

traditional music groups that will come together regularly, classical music instruments, school orchestra, school choir, contemporary music groups, Scléip, school radio run by students to serve students, concerts and other events.

Clubs and special interest groups

established to meet student demand, games room, supervised study, drama group, debating, Green Schools committee, etc.

Twitter Feed

Traenáil FGL don fhoireann iomlán ar siúl inniu @LuttCC le @JCforTeachers agus muid ag plé cúrsaí curaclaim. Is deas dúinn an deis a fháil ár luachanna comhroinnte a phlé

Cúpla téarma Nollag don gciorcal comhrá linn ar maidin ón 11r.n sa bhialann! Some seasonal+current terminology for our charity Ciorcal Comhrá this morning in @WeAreTUDublin Grangegorman from 11a.m! Join us! Bígí Linn! @CapSoupKitchen @GrangegormanDev @TUDubLibraryGR @tudublinsu

*AM COMÓRTAIS/COMPETITION TIME*

'Sí an Nollaig í agus tá duais thar a bheith flaithiúil curtha ar fáil ag Cló Raiftearaí @CoggOid @AisTeagaiscCOGG

Tá sraith iomlán de na leabhair Ar M'Fhocal, (54 leabhar) ar luach €150 le buachaint!

Load More...