Is féidir linn

Cuireann Coláiste na Tulchann rogha eisceachtúil breise le hais an rogha scoileanna atá ann faoi láthair i mBÁC 15 & oirthear na Mí. Tá cóiríocht faoi leith ar fáil do Choláiste na Tulchann suite ar shuíomh Choláiste Pobail Bhaile Lotrail. Cuirtear curaclam leathan ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá deis anois ag daltaí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna sa cheantar leanúint lena rogha oideachas trí Ghaeilge ó Bhliain a hAon go Bliain na hArdteiste. Cuirimid fáilte freisin roimh dhaltaí ó bhunscoileanna a mhúineann trí Bhéarla más suim leo oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt. Feidhmíonn Coláiste na Tulchann faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna BÁC agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL). Is coláiste comh-oideachais agus ilchreidmheach é. Is í an phríomhaidhm atá againn ná oideachas den chéad scoth a chur ar fáil agus forbairt iomlánaíoch an dalta mar chroílár an oideachais sin. Coláiste na Tulchann is an exciting new addition to the range of second level educational options in the Dublin 15 / East Meath area. Located on the campus of Luttrellstown Community College on Porterstown Road, Coláiste na Tulchann offers a full second-level school curriculum through the medium of the Irish language. Pupils attending existing Gaelscoileanna in the area now have the option of continuing their Irish language education locally right through to Leaving Certificate. A warm welcome is also extended to pupils currently attending English medium schools who have an interest in furthering their use of the Irish language. Coláiste na Tulchann operates under the patronage of the Dublin and Dun Laoghaire Education Training Board (DDLETB) and is a co-educational, multi-belief college committed to the holistic development and education of the students.

Twitter Feed

🤩 Tá breis & 100 físeáin ar Youtube Glór na nGael anois. Bainigí sult astu!! 😍

Scéalaíocht:
https://t.co/HgUshm8O4R

Ceardaíocht & Cócaireacht:
https://t.co/Iht1votjqt

Aclaíocht:
https://t.co/B4X39YlqWa

@ForasnaGaeilge @AisTeagaiscCOGG @Gaeloid @GaelLinn @MOLSCEAL @CnaG

Dáta on dialann 13.06.2020 a dhaltaí @tulchann @LuttCC https://t.co/x76tLA02V1
https://t.co/CLJkBGxg7y

Aoine shona daoibh a chairde, tá an deireadh seachtaine linn ☀️

Seo hiad na grúpaí atá ag bualadh inniu ar @zoom_us

An bhfuil grúpa cainte #Gaeilge agatsa? Cláraigh linn!

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a fháil trí rphost a sheoladh chuig caint@cnag.ie

I'll be sharing my experience as a parent of a child with dyslexia who was successfully educated in a Gaelscoil. @Gaeloid @gaelscoil4all @AFPatrunachta #Gaeilge #fansambaile @CoggOid @CoisLife @tuairiscnuacht @tuismitheoiri @CnaG #dyslexia @DCU_IoE https://t.co/8vdAxbaISO

Load More...