Is féidir linn

Cuireann Coláiste na Tulchann rogha eisceachtúil breise le hais an rogha scoileanna atá ann faoi láthair i mBÁC 15 & oirthear na Mí. Tá cóiríocht faoi leith ar fáil do Choláiste na Tulchann suite ar shuíomh Choláiste Pobail Bhaile Lotrail. Cuirtear curaclam leathan ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá deis anois ag daltaí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna sa cheantar leanúint lena rogha oideachas trí Ghaeilge ó Bhliain a hAon go Bliain na hArdteiste. Cuirimid fáilte freisin roimh dhaltaí ó bhunscoileanna a mhúineann trí Bhéarla más suim leo oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt. Feidhmíonn Coláiste na Tulchann faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna BÁC agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL). Is coláiste comh-oideachais agus ilchreidmheach é. Is í an phríomhaidhm atá againn ná oideachas den chéad scoth a chur ar fáil agus forbairt iomlánaíoch an dalta mar chroílár an oideachais sin. Coláiste na Tulchann is an exciting new addition to the range of second level educational options in the Dublin 15 / East Meath area. Located on the campus of Luttrellstown Community College on Porterstown Road, Coláiste na Tulchann offers a full second-level school curriculum through the medium of the Irish language. Pupils attending existing Gaelscoileanna in the area now have the option of continuing their Irish language education locally right through to Leaving Certificate. A warm welcome is also extended to pupils currently attending English medium schools who have an interest in furthering their use of the Irish language. Coláiste na Tulchann operates under the patronage of the Dublin and Dun Laoghaire Education Training Board (DDLETB) and is a co-educational, multi-belief college committed to the holistic development and education of the students.

Twitter Feed

Starts 10am tomorrow morning LIVE!
Workshops at 10, 11 and 12 o'clock
#coder #dojomor2020 #developer #programming #Software #Robots

Save the date - in 1 Month Take 1 Week 2020 will run again - Nov 23rd - 27th. Teach 1 lesson about 1 SDG to 1 class over 1 Week..(or longer if you like!!) The countdown begins #ETB_SDGS @nycinews @Education_Ire @Dept_ECC @WorldWise_Irl @SDGoals @GetupGoals @devedireland

🎅 Déan do chuairt Zoom ar Dhaidí na Nollag a chur in áirithe! https://t.co/gEN0otWxzK

@ForasnaGaeilge @AFPatrunachta @gaeilge24 @DeptAHG @gaeilge_vibes @Cula4_TG4 @TuistT @tuismitheoiri @Barrscealta1 @RTERnaG @MOLSCEAL

Load More...