• Home
 • Curaclam / Curriculum 2019 – 2020

Curaclam / Curriculum 2019 – 2020

Cuirfear na hábhair seo a leanas ar fáil don chéad bhliain 2019-2020:

Coláiste na Tulchann will offer the following core subjects to students in 2019/2020:

 • Béarla – English
 • Gaeilge
 • Mata – Maths
 • Eolaíocht – Science
 • Gearmáinis – German
 • Stair – History
 • Tíreolas – Geography
 • OSPS – SPHE (Wellbeing programme) – OSPS
 • Corpoideachais – PE
 • OSSP – CSPE

Ina theannta sin cuirfear módúil ar fáil… Códú ríomhaireachta, ceol agus oideachas ar na reiligiúin dhomhanda.

Additional modules in  Computer Coding, music and Religious Studies will also be provided.

Beidh deis ag na daltaí dhá (2) ábhar roghnach a chur leis an churaclam thuas as an liosta seo:

Students can also choose any two from the following options:

 • Grafaic Theicniúil – Technical Graphics / Eacnamíocht Bhaile – Home Economics
 • Gnó – Business /  Ealaíon – Art

 

Twitter Feed

Fonn cócaireachta ar éinne? 🥘

Bainigí triail as an bpeisteo peirsile seo ag Diarmuid Ó Mathúna ó https://t.co/v4a2VqFLeE. 🌱👨‍🍳

@DChorcai @mo_food

''examples such as Sceichín, Garraí Glas, Cnocán na Gréine, Garraí Phiatair, from around Ballymore must date back to the 19th century, when Irish was widely spoken in the area, and were certainly in use in the 1930s”
https://t.co/jFz4fgOJ2B

Leid an lae:
Taispeáin do do pháiste conas gur féidir leo an meaisín níocháin a úsáid. Is féidir leo aer úr a fháil agus iad ag crochadh na héadaí ar an líne níocháin. 👚👕🧥👖👗🧦🌬️

Éistigí leis seo!

Rang spraoiúil ceol an tseachtain seo. Chum Ella Ní Chorcoráin i mBliain 2 dhá phíosa ceoil álainn don Pianó.

Seo tiúin 1 & í á chasadh. Beimid ag faire amach dí sa todhchaí.

🧑‍🏫 Má tá cóip de bhróisiúr an M. Oid. ag teastáil uait, seol teachtaireacht dhíreach (DM) chugainn & seolfar cóip leictreonach chugat.

Seo clár P/A ar líne & ar an láthair do mhúinteoirí/phríomhoidí bunscoile & iar-bhunscoile araon. Tá an clár seo maoinithe ag @Education_Ire. https://t.co/IJCmgNaJOq

Load More...