• Home
 • Curaclam / Curriculum 2021 – 2022

Curaclam / Curriculum 2021 – 2022

Cuirfear na hábhair seo a leanas ar fáil don chéad bhliain 2021-2022:

Coláiste na Tulchann will offer the following core subjects to students in 2021-2022:

 • Béarla – English
 • Gaeilge
 • Mata – Maths
 • Eolaíocht – Science
 • Gearmáinis – German nó Fraincis – French
 • Stair – History
 • Tír Eolas – Geography
 • OSPS – SPHE 
 • Corpoideachais – PE
 • OSSP – CSPE
 • Folláine – Wellbeing

Ina theannta sin cuirfear módúil ar fáil… Códú ríomhaireachta, ceol agus oideachas ar na reiligiúin dhomhanda.

Additional modules in  Computer Coding, music and Religious Studies will also be provided.

Beidh deis ag na daltaí dhá (2) ábhar roghnach a chur leis an churaclam thuas as an liosta seo:

Students can also choose any two from the following options:

 • Grafaic Theicniúil – Technical Graphics / Eacnamaíocht Bhaile – Home Economics
 • Gnó – Business /  Ealaíon – Art

Den Chéad uair, cuirfear an idirbhliain ar fáil. Tuilleadh eolais le teacht

For the first time, our students will participate in the TY. More info to come

 

Twitter Feed

https://t.co/f2w7mf1osJ ''There is no exam on the way. There is no beep from an aural test tape coming down the track with the sole purpose of ageing you about 10 years with its stressful squeak. You need not worry about poor old Peig perished out on the Blaskets any longer,...''

Eolas do thuismitheoirí le páistí le riachtanais speisialta oideachais atá ag tosú sa naíonra / ar scoil:

https://t.co/cyo9w44bqa

#Ullmhaimis #NaChead5 #AIM

Load More...