• Home
 • Curaclam / Curriculum 2019 – 2020

Curaclam / Curriculum 2019 – 2020

Cuirfear na hábhair seo a leanas ar fáil don chéad bhliain 2019-2020:

Coláiste na Tulchann will offer the following core subjects to students in 2019/2020:

 • Béarla – English
 • Gaeilge
 • Mata – Maths
 • Eolaíocht – Science
 • Gearmáinis – German
 • Stair – History
 • Tíreolas – Geography
 • OSPS – SPHE (Wellbeing programme) – OSPS
 • Corpoideachais – PE
 • OSSP – CSPE

Ina theannta sin cuirfear módúil ar fáil… Códú ríomhaireachta, ceol agus oideachas ar na reiligiúin dhomhanda.

Additional modules in  Computer Coding, music and Religious Studies will also be provided.

Beidh deis ag na daltaí dhá (2) ábhar roghnach a chur leis an churaclam thuas as an liosta seo:

Students can also choose any two from the following options:

 • Grafaic Theicniúil – Technical Graphics / Eacnamíocht Bhaile – Home Economics
 • Gnó – Business /  Ealaíon – Art

 

Twitter Feed

Traenáil FGL don fhoireann iomlán ar siúl inniu @LuttCC le @JCforTeachers agus muid ag plé cúrsaí curaclaim. Is deas dúinn an deis a fháil ár luachanna comhroinnte a phlé

Cúpla téarma Nollag don gciorcal comhrá linn ar maidin ón 11r.n sa bhialann! Some seasonal+current terminology for our charity Ciorcal Comhrá this morning in @WeAreTUDublin Grangegorman from 11a.m! Join us! Bígí Linn! @CapSoupKitchen @GrangegormanDev @TUDubLibraryGR @tudublinsu

*AM COMÓRTAIS/COMPETITION TIME*

'Sí an Nollaig í agus tá duais thar a bheith flaithiúil curtha ar fáil ag Cló Raiftearaí @CoggOid @AisTeagaiscCOGG

Tá sraith iomlán de na leabhair Ar M'Fhocal, (54 leabhar) ar luach €150 le buachaint!

Load More...