CuireadhQROícheOscailte

Beócáid – Oíche Oscailte Choláiste na Tulchann ar líne

A Chairde,

Tarlóidh an Oíche Oscailte ar an Déardaoin bheag seo, an 16.09.2021 ag 19:00- 20:00 ar líne anseo. Coláiste na Tulchann’s open evening will take place this Thursday, the 16.09.2021 at 19:00 – 20:00 online.

Bhíomar ag súil go gceadódh maolú na srianta dúinn fáilte Uí Cheallaigh a chur romhaibh anseo ar an suíomh ach beidh lá eile againn 🙂 We had hoped the easing of restrictions would allow us to welcome you here onsite but we are working hard to keep everybody safe so we look forward to seeing you here on another occasion.

Tá na hoidí agus na daltaí ag obair go crua chun spléachadh a thabhairt daoibh ar áiseanna, ar dheiseanna agus ar shaol na scoile anseo linn i nGaeltacht BÁC15, Coláiste na Tulchann. The students and staff are working hard to give you a taste of the facilities, opportunities and students life here in BÁC15’s Gaeltacht, Coláiste na Tulchann

Quickcodes ó Bookhaven 2021-2022

A Chairde,

Seo chugaibh an quickcode chuig leabharliostaí bl 1,2,3 2021-2022

Má bhíonn ceist ar bith téigh i dteagmháil leis an oifig le bhur dtoil.

Here are the quickcodes for the booklists for 1,2,3 year 2021-2022

Please contact the school office, if you have any questions.Grma

bookhaven.ie

Book Haven Quick-Codes and Links

Colaiste na Tulchann (Luttrellstown)

Year Quick Code URL to link on your school website
1st Year tkpx1y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx1y
2nd Year tkpx2y anseo
3rd Year tkpx3y https://www.bookhaven.ie/booklists/view/index/?code=tkpx3y

Leabharliostaí 2021/2022 Booklists

Seo chugaibh na leabharliostaí leasaithe do dhaltaí CNT 1,2,3 don scoilbhliain 2021/2022. Tá Bookhaven ag eagrú cód don leabharliosta. Deimhnigh na leabhair atá ag na daltaí ó bhliain 1/2 sula gceannaíonn tú iad! Tar i dteagmháil le hoifig na scoile má bhíonn amhras ort info.luttrellstowncc@ddletb.ie .Deimhneofar aon trealamh/leabhar don idirbhliain arís.

Please find the booklists for 1,2,3rd years at the links below for the school year 2021/22 . Bookhaven is creating a code for the CNT booklists which we will share with you once we have them. Please check what books the students have from 1/2 year before buying them. If you are concerned, please contact the office info.luttrellstowncc@ddletb.ie directly. We will confirm any equipment/books for TY soon.

Leabharliosta Bliain 1 2021-2022

Leabharliosta Bliain 2 2021 – 2022 Rang Lir

Leabharliosta Bliain 3 2021-2022 Rang de hÍde

Litir ón bPríomhoide

Tá litir thíos ó Phríomhoide na scoile, Fionnuala Ní Chaisil, maidir le nósanna imeachta agus Bainistíocht na Scoile uasdátaithe le linn Phaindéime an Covid
Please find attached a letter from the Príomhoide, Fionnuala Ní Chaisil outlining updates on the School Management and protocols during COVID Pandemic

Twitter Feed

Tapaigh an deis #CultureNight #OícheChultúir do chuid #Gaeilge a chleachtadh
https://t.co/KfnR1BSjlM

Míle buíochas do na teaghlaigh uile a bhuail isteach ar bheócáid eolais do dhaltaí Rang 5& 6 @ScoilOilibheir @GsChuilinn @GsThulach agus tuilleadh nach iad. Crochfar taifead na hoíche agus na míreanna eolais faoi Nuacht https://t.co/UutbmCLbff sula i bhfad.

@Tulchann@tulchann

Sceitimíní orainn agus fuadar fúinn ag ullmhú bheócáid na hOíche Oscailte ar an 16.09.2021. Bí linn beo ar líne ag 19:00
@LuttCC @ScoilOilibheir @GsThulach @GsChuilinn @PobalGaeilge15 https://t.co/uAXMnC22Ck

Labhair mé le Evelyn Ní Raghaill ó Choláiste na Tulchann @tulchann ar @Raidionalife inniu maidir leis an oíche eolais a bheidh acu an Déardaoin seo & labhair muid
go ginearálta faoi chúrsaí i gColáiste na Tulchann:

https://t.co/4MtmEMbpER

@ScoilOilibheir @GsThulach @GsChuilinn

Tosóidh traenáil don rugbaí leaiste #tagrugby
maidin amárach @ 07:40 anseo sa scoil - idir bhuachaillí agus chailíní, fáilte roimh thosaitheoirí

Bliain 1 ag tabhairt faoi “Fáinne Geal an Lae”, amhrán traidisiúnta @jctGaeilge #AoibhinnBeathaAnScoláire

Load More...