Archive for May, 2021

Leabharliostaí 2021/2022 Booklists

Seo chugaibh na leabharliostaí leasaithe do dhaltaí CNT 1,2,3 don scoilbhliain 2021/2022. Tá Bookhaven ag eagrú cód don leabharliosta. Deimhnigh na leabhair atá ag na daltaí ó bhliain 1/2 sula gceannaíonn tú iad! Tar i dteagmháil le hoifig na scoile má bhíonn amhras ort info.luttrellstowncc@ddletb.ie .Deimhneofar aon trealamh/leabhar don idirbhliain arís.

Please find the booklists for 1,2,3rd years at the links below for the school year 2021/22 . Bookhaven is creating a code for the CNT booklists which we will share with you once we have them. Please check what books the students have from 1/2 year before buying them. If you are concerned, please contact the office info.luttrellstowncc@ddletb.ie directly. We will confirm any equipment/books for TY soon.

Leabharliosta Bliain 1 2021-2022

Leabharliosta Bliain 2 2021 – 2022 Rang Lir

Leabharliosta Bliain 3 2021-2022 Rang de hÍde

Twitter Feed

Tapaigh an deis #CultureNight #OícheChultúir do chuid #Gaeilge a chleachtadh
https://t.co/KfnR1BSjlM

Míle buíochas do na teaghlaigh uile a bhuail isteach ar bheócáid eolais do dhaltaí Rang 5& 6 @ScoilOilibheir @GsChuilinn @GsThulach agus tuilleadh nach iad. Crochfar taifead na hoíche agus na míreanna eolais faoi Nuacht https://t.co/UutbmCLbff sula i bhfad.

@Tulchann@tulchann

Sceitimíní orainn agus fuadar fúinn ag ullmhú bheócáid na hOíche Oscailte ar an 16.09.2021. Bí linn beo ar líne ag 19:00
@LuttCC @ScoilOilibheir @GsThulach @GsChuilinn @PobalGaeilge15 https://t.co/uAXMnC22Ck

Labhair mé le Evelyn Ní Raghaill ó Choláiste na Tulchann @tulchann ar @Raidionalife inniu maidir leis an oíche eolais a bheidh acu an Déardaoin seo & labhair muid
go ginearálta faoi chúrsaí i gColáiste na Tulchann:

https://t.co/4MtmEMbpER

@ScoilOilibheir @GsThulach @GsChuilinn

Tosóidh traenáil don rugbaí leaiste #tagrugby
maidin amárach @ 07:40 anseo sa scoil - idir bhuachaillí agus chailíní, fáilte roimh thosaitheoirí

Bliain 1 ag tabhairt faoi “Fáinne Geal an Lae”, amhrán traidisiúnta @jctGaeilge #AoibhinnBeathaAnScoláire

Load More...