Is féidir linn

Coláiste na Tulchann is an exciting new addition to the range of secondlevel educational options in the Dublin 15 More>

Background / Cúlra

A group of parents and residents from Dublin 15 and South Meath who have come together to lobby for the provision of a second level Irish language school More>

GAELCHOLÁISTE – CÉN FÁTH?

Cén fáth go bhfuil Gaelcholáiste ag teastáil uainn sa cheantar? More>

Fionnuala Ní Chaisil

Fionnuala Ní Chaisil

Fáilte ón bPríomhoide

Is cúis bhróid dom go bhfuil LCC chun oideachais trí Ghaeilge a sholáthar do phobal BÁC 15 agus abhanntracht na Tulchann. Is ceart go bhfuil scoil áitiúil ábalta rogha a thabhairt do thuistí agus do dhaltaí, oideachas trí Ghaeilge ag an dara léibhéil a fháil in aice baile. Beidh LCC mar cheannródaí ar aistear speisialta i dteannta ár bpobal.

Is iomaí buntáiste cogneolaíochta a bhaineann le hoideachas trí Ghaeilge. Domsa áfach an tairbhe is mó a bhaineann leis ná na scileanna idirphearsanta agus cumarsáide a fhorbraíonn agus a neartaíonn an dalta ó Bhliain 1 go Bliain 6. Ina theannta sin forbraíonn an dalta ardluachanna ar an gcultúr Gaelach. Le hais sin beidh gach deis ag daltaí CnaT páirt a ghlacadh sa réimse leathan imeachtaí seach-churaclaim a bhaineann le LCC.

Beidh CnaT ar thóraíocht oideachais do dhéagóirí an 21ú hAois agus an Ghaeilge suite i saoil ilchultúrtha ar gach bealach. Is in LCC is fearr a gheobhaidh daltaí na deiseanna chun an fhís seo a bhaint amach. Guím gach rath ar an obair.

It is with great pride that LCC will provide all-Irish education in Dublin 15 and the catchment area of the Tolka. We believe it is right that local parents and students can choose to attend all-Irish education locally.

LCC is a trendsetter in education and this next chapter will be very special. There are many cognitive advantages to all-Irish education, students also develop significant values around Irish culture. I believe that the greatest benefits of an all-Irish provision is how well students develop interpersonal and communication skills. Coláiste na Tulchann students will join LCC students to participate in a wide range of extracurricular activities.

LCC provides 21st century education for teenagers in a multi-cultural setting in every sense. We are well placed to achieve a model of excellence for the provision of all-Irish education as part of an English medium school. I look forward to leading this development.

Go n-éirí linn uile,

Príomhoide Fionnuala Ní Chaisil

Twitter Feed

Fonn cócaireachta ar éinne? 🥘

Bainigí triail as an bpeisteo peirsile seo ag Diarmuid Ó Mathúna ó https://t.co/v4a2VqFLeE. 🌱👨‍🍳

@DChorcai @mo_food

''examples such as Sceichín, Garraí Glas, Cnocán na Gréine, Garraí Phiatair, from around Ballymore must date back to the 19th century, when Irish was widely spoken in the area, and were certainly in use in the 1930s”
https://t.co/jFz4fgOJ2B

Leid an lae:
Taispeáin do do pháiste conas gur féidir leo an meaisín níocháin a úsáid. Is féidir leo aer úr a fháil agus iad ag crochadh na héadaí ar an líne níocháin. 👚👕🧥👖👗🧦🌬️

Éistigí leis seo!

Rang spraoiúil ceol an tseachtain seo. Chum Ella Ní Chorcoráin i mBliain 2 dhá phíosa ceoil álainn don Pianó.

Seo tiúin 1 & í á chasadh. Beimid ag faire amach dí sa todhchaí.

🧑‍🏫 Má tá cóip de bhróisiúr an M. Oid. ag teastáil uait, seol teachtaireacht dhíreach (DM) chugainn & seolfar cóip leictreonach chugat.

Seo clár P/A ar líne & ar an láthair do mhúinteoirí/phríomhoidí bunscoile & iar-bhunscoile araon. Tá an clár seo maoinithe ag @Education_Ire. https://t.co/IJCmgNaJOq

Load More...