Is féidir linn

Coláiste na Tulchann is an exciting new addition to the range of secondlevel educational options in the Dublin 15 More>

Background / Cúlra

A group of parents and residents from Dublin 15 and South Meath who have come together to lobby for the provision of a second level Irish language school More>

GAELCHOLÁISTE – CÉN FÁTH?

Cén fáth go bhfuil Gaelcholáiste ag teastáil uainn sa cheantar? More>

Fionnuala Ní Chaisil

Fionnuala Ní Chaisil

Fáilte ón bPríomhoide

Is cúis bhróid dom go bhfuil LCC chun oideachais trí Ghaeilge a sholáthar do phobal BÁC 15 agus abhanntracht na Tulchann. Is ceart go bhfuil scoil áitiúil ábalta rogha a thabhairt do thuistí agus do dhaltaí, oideachas trí Ghaeilge ag an dara léibhéil a fháil in aice baile. Beidh LCC mar cheannródaí ar aistear speisialta i dteannta ár bpobal.

Is iomaí buntáiste cogneolaíochta a bhaineann le hoideachas trí Ghaeilge. Domsa áfach an tairbhe is mó a bhaineann leis ná na scileanna idirphearsanta agus cumarsáide a fhorbraíonn agus a neartaíonn an dalta ó Bhliain 1 go Bliain 6. Ina theannta sin forbraíonn an dalta ardluachanna ar an gcultúr Gaelach. Le hais sin beidh gach deis ag daltaí CnaT páirt a ghlacadh sa réimse leathan imeachtaí seach-churaclaim a bhaineann le LCC.

Beidh CnaT ar thóraíocht oideachais do dhéagóirí an 21ú hAois agus an Ghaeilge suite i saoil ilchultúrtha ar gach bealach. Is in LCC is fearr a gheobhaidh daltaí na deiseanna chun an fhís seo a bhaint amach. Guím gach rath ar an obair.

It is with great pride that LCC will provide all-Irish education in Dublin 15 and the catchment area of the Tolka. We believe it is right that local parents and students can choose to attend all-Irish education locally.

LCC is a trendsetter in education and this next chapter will be very special. There are many cognitive advantages to all-Irish education, students also develop significant values around Irish culture. I believe that the greatest benefits of an all-Irish provision is how well students develop interpersonal and communication skills. Coláiste na Tulchann students will join LCC students to participate in a wide range of extracurricular activities.

LCC provides 21st century education for teenagers in a multi-cultural setting in every sense. We are well placed to achieve a model of excellence for the provision of all-Irish education as part of an English medium school. I look forward to leading this development.

Go n-éirí linn uile,

Príomhoide Fionnuala Ní Chaisil

Twitter Feed

Deas caint le @TusAite agus @gaelcholaiste faoi thodhchaí na nAonad. Dhá údar dóchais dea-chleachtais iad - aonad seanbhunaithe agus aonad nua ó
https://t.co/7am2mIDnpg ó 32:00 nó mar sin

@CastleknockGAA @Peregrinesgaa @StBrigidsGAA @plunketts_ie @WMTGaels The Enrolment Process for Junior Infants 2020-2021 is now open until 14:30 on 29 November. Information and forms at the link below

💚👇💚👇💚👇💚👇💚👇💚👇
https://t.co/n2sb3xFiYH

RT please 🙏 @TyrrelsGAA @VeronaFCDublin @CorduffFC @stmochtasfc @HHFC2013 @CastleknockCFC

Tá an Próiseas Iontrála do Naíonáin Shóisearacha 2020-2021 ar oscailt anois go dtí 14:30 ar an 29 Samhain. Eolas agus foirmeacha ag an nasc thíos
💚👇💚👇💚👇💚👇💚👇💚👇
https://t.co/W9xMjMilEn
RT le bhur dtoil @CastleknockGAA @Peregrinesgaa @StBrigidsGAA @plunketts_ie @WMTGaels

Obair chruthaitheach álainn déanta ag rang Robinson @jctGaeilge @LuttCC ar an amhrán Bean Pháidín. Níl anseo ach blaiseadh

Comhghairdeas ó chroí❤ lenár gcairde tigh @925PhoenixFM as an obair mhór ag cur le #fuaimrian na #Gaeilge i nGaeltacht BhÁC15 agus sa cheantar máguaird. Gradam do chlár raidió na bliana buaite acu ag #OnaS19 #marbhlebród #BÁCabú

Load More...