Is féidir linn

Coláiste na Tulchann is an exciting new addition to the range of secondlevel educational options in the Dublin 15 More>

Background / Cúlra

A group of parents and residents from Dublin 15 and South Meath who have come together to lobby for the provision of a second level Irish language school More>

GAELCHOLÁISTE – CÉN FÁTH?

Cén fáth go bhfuil Gaelcholáiste ag teastáil uainn sa cheantar? More>

Fionnuala Ní Chaisil

Fionnuala Ní Chaisil

Fáilte ón bPríomhoide

Is cúis bhróid dom go bhfuil LCC chun oideachais trí Ghaeilge a sholáthar do phobal BÁC 15 agus abhanntracht na Tulchann. Is ceart go bhfuil scoil áitiúil ábalta rogha a thabhairt do thuistí agus do dhaltaí, oideachas trí Ghaeilge ag an dara léibhéil a fháil in aice baile. Beidh LCC mar cheannródaí ar aistear speisialta i dteannta ár bpobal.

Is iomaí buntáiste cogneolaíochta a bhaineann le hoideachas trí Ghaeilge. Domsa áfach an tairbhe is mó a bhaineann leis ná na scileanna idirphearsanta agus cumarsáide a fhorbraíonn agus a neartaíonn an dalta ó Bhliain 1 go Bliain 6. Ina theannta sin forbraíonn an dalta ardluachanna ar an gcultúr Gaelach. Le hais sin beidh gach deis ag daltaí CnaT páirt a ghlacadh sa réimse leathan imeachtaí seach-churaclaim a bhaineann le LCC.

Beidh CnaT ar thóraíocht oideachais do dhéagóirí an 21ú hAois agus an Ghaeilge suite i saoil ilchultúrtha ar gach bealach. Is in LCC is fearr a gheobhaidh daltaí na deiseanna chun an fhís seo a bhaint amach. Guím gach rath ar an obair.

It is with great pride that LCC will provide all-Irish education in Dublin 15 and the catchment area of the Tolka. We believe it is right that local parents and students can choose to attend all-Irish education locally.

LCC is a trendsetter in education and this next chapter will be very special. There are many cognitive advantages to all-Irish education, students also develop significant values around Irish culture. I believe that the greatest benefits of an all-Irish provision is how well students develop interpersonal and communication skills. Coláiste na Tulchann students will join LCC students to participate in a wide range of extracurricular activities.

LCC provides 21st century education for teenagers in a multi-cultural setting in every sense. We are well placed to achieve a model of excellence for the provision of all-Irish education as part of an English medium school. I look forward to leading this development.

Go n-éirí linn uile,

Príomhoide Fionnuala Ní Chaisil

Twitter Feed

An-chuma ar an postaeir #mealltach a dhear bl.1 @JctHistory mar chuid den mheasúnú don #féastafoghlama #bród Is achoimre iad ar na cuir i láthair cuimsitheacha a rinneadar ar thopaicí na bliana. Kahoot á chur ar an gcuid eile den rang le 👂🏼👂🏼👂🏼👂🏼deimhniú.

2

Many parents ask us about the best way to talk to their child about image-sharing and sexting. We've put together these short talking points to help start the conversation.

Do you speak Irish? An Labhraíonn tú Gaeilge

Do you like singing? An maith leat a bheith ag canadh?

Would you like to be involved in a choir project in Dublin?

If you are 18-25yrs old and say YES to all of the above, contact me at

zoe@onetwoonetwo.live for more info.

Seo podchraoladh den agallamh a rinne mé le hAntóin Ó Cléirigh Príomhoide @ScoilOilibheir a craoladh ar @RaidionaLife inniu. Beidh sé á chraoladh ar Near FM amárach freisin. : https://t.co/TeXzm3oml2
@tulchann @Gaeloid @CoggOid @gaelscoil4all
#dubw #Gaelscoil4All #Gaeilge

Beidh agallamh fada cuimsiteach a rinne mé le hAntóin Ó Cléirigh Príomhoide @ScoilOilibheir maidin inniu á chraoladh ar Fios Feasa ar @RaidionaLife anocht agus roinnfidh mé an podchraoladh ina dhiaidh é a bheith craolta.
@tulchann @Gaeloid @CoggOid @gaelscoil4all #Gaelscoil4All

Load More...